TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. Kiro 77,100,000
 • 5. HIEU12 68,500,000
 • 6. Kratos 60,100,000
 • 7. Durex 50,000,000
 • 8. KhoaiTay 41,500,000
 • 9. TrumSUM 31,100,000
 • 10. Louis 25,000,000
TOP PHÚ HỘ ARES
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. LangTuSau 87,200,000
 • 2. Doggy 80,500,000
 • 3. IThanMaI 78,300,000
 • 4. Yumi 77,000,000
 • 5. Vinamiu 73,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. LinhPol 60,000,000
 • 8. GangterHP 58,000,000
 • 9. ketttttt 56,000,000
 • 10. Nonn 55,000,000

Hệ Thống Thăng Bậc (NPC Tăng Bậc, Lorencia):

CHUYỂN HÓA:


- Vũ khí Hỏa Long/Thiên Tử cấp 1 +13 được chuyển hóa thành Vũ khí Hỏa Long/Thiên Tử cấp 2 +0; Các dòng May mắn và Hoàn hảo giữ nguyên.

- Trang Bị Cấp 7, 3 option +13 được chuyển hóa thành Trang Bị 380, 2 option +0.

- Cánh Cấp 2 +13 được chuyển hóa thành Cánh Cấp 2.5 +0; Các dòng May mắn và Hoàn hảo được giữ nguyên.

- Cánh Cấp 2.5, 4 option +13 có thể chuyển hóa thành Cánh Cấp 3, 3 option +0; Tương tự như thế Cánh Cấp 3 được nâng đến tối đa là 4 option.

NÂNG CẤP:

- Trang Bị Cấp 7, 1 option +13 được nâng cấp thành Trang Bị Cấp 7, 2 option +0; Tương tự như thế, 2 option +13 được nâng cấp thành 3 option +0.

- Cánh Cấp 2.5, 1 option +13 được nâng cấp thành Cánh Cấp 2.5 2 option +0; Tương tự như thế, 2 option +13 được nâng thành 3 option +0, 3 option + 13 được nâng thành 4 option +0.

* Và còn nhiều Set Trang Bị, Vũ Khí, Cánh nữa để mọi người có thể thăng bậc đến mãi mãi về sau.
THỜI GIAN SỰ KIỆN