Tính Năng - MU Tiên Linh - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ POSEIDON
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. QuaDamMau 63,000,000
 • 2. COCACOL 60,000,000
 • 3. AnhAnh 60,000,000
 • 4. MAXSPEED 60,000,000
 • 5. PhePha 60,000,000
 • 6. PhongVan 55,000,000
 • 7. 1NiemTin 50,000,000
 • 8. Technical 46,000,000
 • 9. TocBac 41,000,000
 • 10. OMOMATIC 40,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 71,000,000
 • 2. PhongVan 65,000,000
 • 3. Corona 61,600,000
 • 4. PurpleHair 60,020,000
 • 5. r4r4r4t 60,000,000
 • 6. JamesX 52,710,000
 • 7. TocBac 45,000,000
 • 8. KillerEF 44,010,000
 • 9. XitNghiMU 41,000,000
 • 10. VIETTT 37,500,000THỜI GIAN SỰ KIỆN