TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. Kiro 77,100,000
 • 5. HIEU12 68,500,000
 • 6. Kratos 60,100,000
 • 7. Durex 50,000,000
 • 8. KhoaiTay 41,500,000
 • 9. TrumSUM 31,100,000
 • 10. Louis 25,000,000
TOP PHÚ HỘ ARES
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. LangTuSau 87,200,000
 • 2. Doggy 80,500,000
 • 3. IThanMaI 78,300,000
 • 4. Yumi 77,000,000
 • 5. Vinamiu 73,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. LinhPol 60,000,000
 • 8. GangterHP 58,000,000
 • 9. ketttttt 56,000,000
 • 10. Nonn 55,000,000

THÔNG BÁO SỰ KIỆN MÙA 2 ARES 

14/11/2020

- SỰ KIỆN:

1. Quý Tộc Hoàng Gia: 14/11 - 20/11

2. Đệ Nhất Chủng Tộc: Liên hệ Admin ghi danh - Trước 21/11

3. Thiên Hạ Vô Địch: Sau khi SK Đệ Nhất Chủng Tộc kết thúc
THỜI GIAN SỰ KIỆN