TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ToiLaAi123 20,000,000
 • 2. XakayX 20,000,000
 • 3. MrRobo 12,000,000
 • 4. BeSieuNhan 7,000,000
 • 5. ThuyetFLY 7,000,000
 • 6. DwThanSau 5,000,000
 • 7. NgocLanm 5,000,000
 • 8. CNN3 5,000,000
 • 9. iMocToci 5,000,000
 • 10. BaConTam 5,000,000

 

- SỰ KIỆN:

1. Quý Tộc Hoàng Gia Mùa 2: 05/01 - 12/01

2. Đệ Nhất Chủng Tộc: Liên hệ Fanpage ghi danh - Trước 12/01. Thể loại đánh Sập Bảng - chỉ 1 Giải Nhất trên mỗi Chủng Tộc.

3. Thiên Hạ Vô Địch: Sau khi SK Đệ Nhất Chủng Tộc kết thúc. Những nhà vô địch của 7 Class đấu vượt ải tính điểm.

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN