Tin Tức

- BIG UPDATE -

Thông báo 10/09/2020

Bảo trì Tiên Linh 1 trong 10 phút lúc 12:00.

1. Cập nhật thêm các vật phẩm mới trong CashShop (XShop)

Lưu ý: Các loại Bùa BUFF trong TAB Hỗ Trợ chỉ có thể dùng một loại duy nhất, không thể chồng lên nhau, khuyến cáo anh em không cố tình mua và sử dụng, BUFF sau sẽ thay thế BUFF trước khi đổi nhân vật hoặc thoát game!

2. Chỉnh sửa hiển thị tỷ lệ chuẩn khi cường hóa vật phẩm tại NPC Goblin, Noria.

3. Bật thông báo ALL SUB khi người chơi tiến hành cường hóa vật phẩm thành công hoặc thất bại.

4. Thêm skill Phóng Độc (DW) và skill Chém Băng (DK) vào NPC bán đồ ở Lorencia.

5. Làm mượt server, khắc phục tình trạng lag dữ liệu như không thể sử dụng skill, đánh quái không tăng EXP, Event không xuất hiện đúng giờ ở Sub 2-3.

6. Mở giới hạn cấp Master từ 100 lên 150.

- Admin MU Tiên Linh -