TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. CauBac 55,000,000
 • 2. NDKhoi 30,000,000
 • 3. ButHetMuc 30,000,000
 • 4. PhongVan 30,000,000
 • 5. DARKLOST 20,000,000
 • 6. DragonZ 20,000,000
 • 7. KingSlayer 20,000,000
 • 8. DuongTam 20,000,000
 • 9. SoiDauBac 20,000,000
 • 10. MinhTun 20,000,000
TẢI GAME
Bản cài đặt đầy đủ
Bản cài đặt đầy đủ
Google
900 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
GIẢM ĐỒ HỌA
900 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
MEGA.NZ
900 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
MEDIAFIRE.COM
900 MB TẢI VỀTHỜI GIAN SỰ KIỆN