TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ URANUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. Secret 70,500,000
 • 2. MrSam 60,000,000
 • 3. DauGau 47,500,000
 • 4. ConCac 40,000,000
 • 5. MUTV 40,000,000
 • 6. MPTHUY 35,000,000
 • 7. HongHanh 35,000,000
 • 8. ThuyetFLY 30,600,000
 • 9. ChuDu 25,000,000
 • 10. BinMU 20,000,000
TẢI GAME
Bản cài đặt đầy đủ
Bản cài đặt đầy đủ
Google
900 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
MEGA.NZ
900 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt đầy đủ
MEDIAFIRE.COM
900 MB TẢI VỀTHỜI GIAN SỰ KIỆN