TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

 Phần thưởng: Vũ khí Hỏa Long/Thiên Tử Cấp 3, 2 option 10% 2% (khóa định)

- Thời gian: 15/04 - 01/05 - Người chiến thắng là người đấu được giá thấp nhất và duy nhất

- Mức giá đấu phải là bội số của 1000

- Một người được đấu nhiều giá khác nhau

- Số tiền đấu giá được tính mốc nạp

- Người tham gia nhắn tin cho Fanpage để liệt ra danh sách các giá đấu của mình
THỜI GIAN SỰ KIỆN