Quý Tộc Hoàng Gia: 03/05/2021 - 15/05/2021 - MU Tiên Linh - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 71,000,000
 • 2. PhongVan 65,000,000
 • 3. Corona 61,600,000
 • 4. PurpleHair 60,020,000
 • 5. r4r4r4t 60,000,000
 • 6. JamesX 52,710,000
 • 7. TocBac 45,000,000
 • 8. KillerEF 44,010,000
 • 9. XitNghiMU 41,000,000
 • 10. VIETTT 37,500,000

 SỰ KIỆN

1. Quý Tộc Hoàng Gia: 03/05/2021 - 15/05/2021

Tổng 6 giải thưởng, xét top trước xét mốc sau

Mỗi người thắng cuộc chỉ nhận một mốc tương ứng thứ hạng

2. Mèo Chiêu Tài: 03/05/2021 - 15/05/2021

Lượng Gcent nhân đôi tối đa 8 triệu

Lượng Gcent thêm không được tính mốc nạp

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN