TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ToiLaAi123 20,000,000
 • 2. XakayX 20,000,000
 • 3. MrRobo 12,000,000
 • 4. BeSieuNhan 7,000,000
 • 5. ThuyetFLY 7,000,000
 • 6. DwThanSau 5,000,000
 • 7. NgocLanm 5,000,000
 • 8. CNN3 5,000,000
 • 9. iMocToci 5,000,000
 • 10. BaConTam 5,000,000

- CHUỖI SỰ KIỆN OPEN BETA - Ares

06/11/2020

1. Đua Top 1 Ngày: 06/11 - 07/11

2. Chủng Tộc Tranh Tài: 06/11 - 11/11

3. Đua Top Bang Hội: 06/11 - 11/11

4. Đua Top Cao Thủ: 06/11 - 12/11

5. Vinh Danh Phú Hộ: 06/11 - 12/11

Sự Kiện Thêm: Bí Mật Eva ZZVENUS từ 06/11 - 12/11

Dưỡng Mi Cao Cấp ZZVenus

- http://zzvenus.net/
THỜI GIAN SỰ KIỆN