TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

- CHUỖI SỰ KIỆN OPEN BETA - Ares

06/11/2020

1. Đua Top 1 Ngày: 06/11 - 07/11

2. Chủng Tộc Tranh Tài: 06/11 - 11/11

3. Đua Top Bang Hội: 06/11 - 11/11

4. Đua Top Cao Thủ: 06/11 - 12/11

5. Vinh Danh Phú Hộ: 06/11 - 12/11

Sự Kiện Thêm: Bí Mật Eva ZZVENUS từ 06/11 - 12/11

Dưỡng Mi Cao Cấp ZZVenus

- http://zzvenus.net/
THỜI GIAN SỰ KIỆN