Chuỗi sự kiện mùa 2 - ZEUS - MU Tiên Linh - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 71,000,000
 • 2. PhongVan 65,000,000
 • 3. Corona 61,600,000
 • 4. PurpleHair 60,020,000
 • 5. r4r4r4t 60,000,000
 • 6. JamesX 52,710,000
 • 7. TocBac 45,000,000
 • 8. KillerEF 44,010,000
 • 9. XitNghiMU 41,000,000
 • 10. VIETTT 37,500,000

1. Quý Tộc Hoàng Gia: 04/07/2021 - 10/07/2021

Tổng 15 giải thưởng

Mỗi người thắng cuộc chỉ nhận một mốc tương ứng thứ hạng

Không yêu cầu số mốc tối thiểu

Thuộc tính Nguyên tố Tự chọn theo hình

2. Mèo Chiêu Tài: 04/07/2021 - 10/07/2021

Lượng Gcent nhân đôi tối đa 5 triệu

Lượng Gcent thêm không được tính mốc nạp

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN