TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

- THÔNG BÁO SỰ KIỆN MÙA 2 ZEUS -

- SỰ KIỆN:

1. Đệ Nhất Chủng Tộc: Liên hệ Fanpage ghi danh - Trước 14/04. Thể loại đánh Sập Bảng - chỉ 1 Giải Nhất trên mỗi Chủng Tộc.

2. Thiên Hạ Vô Địch: Sau khi Sự Kiện Đệ Nhất Chủng Tộc kết thúc. Những nhà vô địch của 7 Class đấu vượt ải tính điểm.
THỜI GIAN SỰ KIỆN