TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 71,000,000
 • 2. PurpleHair 60,020,000
 • 3. CauBac 60,000,000
 • 4. PhongVan 55,000,000
 • 5. JamesX 52,710,000
 • 6. Corona 51,600,000
 • 7. KillerEF 44,010,000
 • 8. iHALIDA 41,000,000
 • 9. VIETTT 37,500,000
 • 10. 1NiemTinz 35,000,000

- THÔNG BÁO SỰ KIỆN MÙA 2 ZEUS -

- SỰ KIỆN:

1. Đệ Nhất Chủng Tộc: Liên hệ Fanpage ghi danh - Trước 14/04. Thể loại đánh Sập Bảng - chỉ 1 Giải Nhất trên mỗi Chủng Tộc.

2. Thiên Hạ Vô Địch: Sau khi Sự Kiện Đệ Nhất Chủng Tộc kết thúc. Những nhà vô địch của 7 Class đấu vượt ải tính điểm.
THỜI GIAN SỰ KIỆN