TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. CauBac 55,000,000
 • 2. NDKhoi 30,000,000
 • 3. ButHetMuc 30,000,000
 • 4. PhongVan 30,000,000
 • 5. DARKLOST 20,000,000
 • 6. DragonZ 20,000,000
 • 7. KingSlayer 20,000,000
 • 8. DuongTam 20,000,000
 • 9. SoiDauBac 20,000,000
 • 10. MinhTun 20,000,000

- THÔNG BÁO SỰ KIỆN MÙA 2 ZEUS -

- SỰ KIỆN:

1. Đệ Nhất Chủng Tộc: Liên hệ Fanpage ghi danh - Trước 14/04. Thể loại đánh Sập Bảng - chỉ 1 Giải Nhất trên mỗi Chủng Tộc.

2. Thiên Hạ Vô Địch: Sau khi Sự Kiện Đệ Nhất Chủng Tộc kết thúc. Những nhà vô địch của 7 Class đấu vượt ải tính điểm.
THỜI GIAN SỰ KIỆN