TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. CauBac 55,000,000
 • 2. NDKhoi 30,000,000
 • 3. ButHetMuc 30,000,000
 • 4. PhongVan 30,000,000
 • 5. DARKLOST 20,000,000
 • 6. DragonZ 20,000,000
 • 7. KingSlayer 20,000,000
 • 8. DuongTam 20,000,000
 • 9. SoiDauBac 20,000,000
 • 10. MinhTun 20,000,000

CHUỖI SỰ KIỆN OPEN BETA - URANUS

27/12/2020

1. Đua Top 1 Ngày: 27/12 - 28/12

2. Chủng Tộc Tranh Tài: 27/12 - 01/01/2021

3. Đua Top Bang Hội: 27/12 - 01/01/2021

4. Đua Top Cao Thủ: 27/12 - 02/01/2021

5. Vinh Danh Phú Hộ: 27/12 - 02/01/2021

 

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN