Hướng dẫn

Tổng hợp hướng dẫn tham gia Sự kiện Đầm Lầy Chết - bản đồ PeaceSwamp

- Điều kiện: Nhân vật đủ cấp độ 300

- Di chuyển đến bản đồ PeaceSwamp vào giờ sự kiện bắt đầu lúc 20:30, lên sớm chuẩn bị càng tốt.

- Có 4 cổng vào, di chuyển chéo vào cổng ở vị trí phía trên bên phải tọa độ 139, 124.

- Di chuyển đến tọa độ 180, 125. Các bãi quái nhiệm vụ sẽ xuất hiện xung quanh, yêu cầu người chơi tiêu diệt đủ số lượng trong 2 lượt.

Sau khi đã tiêu diệt đủ số quái cần thiết, Boss lớn Medusa sẽ xuất hiện ở tọa độ 201, 113; Nằm trong góc bên cạnh.

Các vật phẩm hoàn hảo cấp độ  5, 6,7 tỉ lệ 45% ra đồ exe 3 món. dòng tính năng ngẫu nhiên rơi ra sau khi Boss bị tiêu diệt. Độ khó boss tương đối cao nên khuyến cáo Anh Em nên thành lập đội nhóm hỗ trợ nhau.

 

Chúc Anh Em may mắn! ???? - Admin MU Tiên Linh -