TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

SỰ KIỆN THƯƠNG NHÂN

Điều Kiện:

 • 540.000 Wcoin / lượt

 

Lưu Ý:

 • Trước khi sự kiện diễn ra, phải có mặt và ở yên trong 1 Sub. Thoát game hoặc đổi máy chủ, đổi nhân vật sẽ không thể tham gia tiếp.
 • Không tạo nhóm, vì vật phẩm sẽ rơi ra dưới chân, tránh tình trạng cùng nhóm nhặt của nhau.

 

Cách Tham Gia:

 • Di chuyển đến bản đồ Arkania, gặp NPC Thương Nhân (219; 59)
 • Click vào NPC Thương Nhân, hiện thông báo “Cần 540.000 Wcoin”
 • Tiếp tục click vào NPC, hiện thông báo “Đã trừ 540.000 Wcoin”, vật phẩm sẽ rơi dưới chân.

 

Phần Thưởng:

 • 1% xuất hiện Linh Hồn Sói Tinh.
 • 2% xuất hiện Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc.
 • 6% xuất hiện Vũ Khí Hỏa Long/Thiên Tử 2 option xịn.
 • 6% xuất hiện Ngọc Liên Hoàn (Sửa chữa trang bị Thần Atlantic).
 • 8% xuất hiện Cánh Cấp 1 May Mắn.
 • 14% xuất hiện Cụm 10 Ngọc ngẫu nhiên.
 • 20% xuất hiện Vũ Khí Cấp 7.
 • 43% xuất hiện Pet Bảo Hộ và Ngọc Lẻ ngẫu nhiên.
THỜI GIAN SỰ KIỆN