TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 71,000,000
 • 2. PurpleHair 60,020,000
 • 3. CauBac 60,000,000
 • 4. PhongVan 55,000,000
 • 5. JamesX 52,710,000
 • 6. Corona 51,600,000
 • 7. KillerEF 44,010,000
 • 8. iHALIDA 41,000,000
 • 9. VIETTT 37,500,000
 • 10. 1NiemTinz 35,000,000
Tên sự kiện Sub Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 1 - 2 - 3 2 giờ 1 lần - Bắt đầu từ 0:00 Lorencia - Noria - Devias - Tarkan - Atlan
(Có Kim Long, Chiến Binh tại Lorencia)
Boss Kundun 1 - 2 - 3 Hồi sinh 24h sau khi chết Kalima 6.7
Thỏ Ngọc 1 - 2 - 3 4h - 12h - 20h Lost Tower (197; 102) Lorencia (199; 136)
Summer Event 1 - 2 - 3 0h - 8h - 16h Lost Tower (197; 102) Lorencia (199; 136)
Sky Event 1 - 2 - 3 13:15 - 23:15 NPC Hoa Tiên, Devias (223; 63) - Boss Kundun
Sào Huyệt Ngưu Long 1 - 2 - 3 06:30 - 14:30 - 22:30 Dungeon 3 (31; 95) (26; 92) - Nguyên Liệu W2.5
Lâu Đài Máu VIP 1 - 2 - 3 0:30 - 2:30 - 4:30 - 6:30 - 8:30 - 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30 -22:30 Tăng EXP - Diệt 800 quái nhận 1 ngọc random
Quảng Trường Quỷ VIP 1 - 2 - 3 1h-3h -5h - 7h -9h - 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 21h - 23h Tăng EXP - Diệt 800 quái nhận 1 ngọc random
Hỗn Nguyên Lâu 1 - 2 - 3 1h-3h -5h - 7h -9h - 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 21h - 23h 10% Drop đồ Thần. Drop ngọc khi diệt quái và vượt ải
Mesuda Event 1 - 2 - 3 19:45 PeaceSwamp (217,145)
Item cấp 6-7
Rakion Event 1 - 2 - 3 9:20 - 15:20 - 21:20 Item cấp 6-7
Event TeamDeathMactch 1 3:30 - 7:30 - 11:30 - 15:30 - 19:30 - 23:30 Team Red & Team Blue, Lorencia (129; 118)
PVP Last Ending 1 1:30 - 5:30 - 9:30 - 13:30 - 17:30 - 21:30 NPC PVP Event, Lorencia (130; 121)

 

Thời Gian Sự Kiện
00:00 Boss Vàng Summer Event
00:30 Lâu Đài Máu VIP  
01:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
01:30 PVP Last Ending  
02:00 Boss Vàng  
02:30 Lâu Đài Máu VIP  
03:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
03:30 Team DeathMatch  
04:00 Boss Vàng Thỏ Ngọc
04:30 Lâu Đài Máu VIP  
05:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
05:30 PVP Last Ending  
06:00 Boss Vàng  
06:30 Lâu Đài Máu VIP Sào Huyệt Ngưu Long
07:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
07:30 Team DeathMatch  
08:00 Boss Vàng Summer Event
08:30 Lâu Đài Máu VIP  
09:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
09:20 Raklion Event  
09:30 PVP Last Ending  
10:00 Boss Vàng  
10:30 Lâu Đài Máu VIP  
11:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
11:30 Team DeathMatch  
12:00 Boss Vàng Thỏ Ngọc
12:30 Lâu Đài Máu VIP  
13:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
13:15 Sky Event  
13:30 PVP Last Ending  
14:00 Boss Vàng  
14:30 Lâu Đài Máu VIP Sào Huyệt Ngưu Long
15:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
15:20 Raklion Event  
15:30 Team DeathMatch  
16:00 Boss Vàng Summer Event
16:30 Lâu Đài Máu VIP  
17:00 Quảng Trường Quỷ VP Hỗn Nguyên Lâu
17:30 PVP Last Ending  
18:00 Boss Vàng  
18:30 Lâu Đài Máu VIP  
19:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
19:30 Team DeathMatch  
19:45 Medusa Event  
20:00 Boss Vàng Thỏ Ngọc
20:30 Lâu Đài Máu VIP  
21:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
21:20 Raklion Event  
21:30 PVP Last Ending  
22:00 Boss Vàng  
22:30 Lâu Đài Máu VIP Sào Huyệt Ngưu Long
23:00 Quảng Trường Quỷ VIP Hỗn Nguyên Lâu
23:15 Sky Event  
23:30 Team DeathMatch  
24:00 Boss Vàng Summer EventTHỜI GIAN SỰ KIỆN