TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

GIỚI THIỆU CÁNH 2.5:

 

 

 

SĂN NGUYÊN LIỆU:

Cách 1: Dành cho người chơi tầm trung, train 4 loại quái đặc thù

 • Quỷ Vương (Aida 2)
 • Balrog (Lost Tower 7)
 • Dơi Quỷ (Tarkan 2)
 • Phượng Hoàng Lửa (Icarus).

Cách 2: Diệt Boss Thế Giới trong sự kiện Sào Huyệt Long Ngưu

 • Rồng Bá Vương (Dungeon 3)
 • Bò Điên Loạn (Dungeon 3)

 

CÔNG THỨC:

Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chao Goblin ở Noria để chế tạo, nếu thành công sẽ nhận được cánh 2.5 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu hoặc cánh cấp 2 thành cánh trắng.

 

 

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN