TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. CauBac 55,000,000
 • 2. NDKhoi 30,000,000
 • 3. ButHetMuc 30,000,000
 • 4. PhongVan 30,000,000
 • 5. DARKLOST 20,000,000
 • 6. DragonZ 20,000,000
 • 7. KingSlayer 20,000,000
 • 8. DuongTam 20,000,000
 • 9. SoiDauBac 20,000,000
 • 10. MinhTun 20,000,000

GIỚI THIỆU CÁNH 2.5:

 

 

 

SĂN NGUYÊN LIỆU:

Cách 1: Dành cho người chơi tầm trung, train 4 loại quái đặc thù

 • Quỷ Vương (Aida 2)
 • Balrog (Lost Tower 7)
 • Dơi Quỷ (Tarkan 2)
 • Phượng Hoàng Lửa (Icarus).

Cách 2: Diệt Boss Thế Giới trong sự kiện Sào Huyệt Long Ngưu

 • Rồng Bá Vương (Dungeon 3)
 • Bò Điên Loạn (Dungeon 3)

 

CÔNG THỨC:

Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chao Goblin ở Noria để chế tạo, nếu thành công sẽ nhận được cánh 2.5 tương ứng, thất bại có thể sẽ bị mất hết tất cả nguyên liệu hoặc cánh cấp 2 thành cánh trắng.

 

 

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN