TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. Kiro 77,100,000
 • 5. HIEU12 68,500,000
 • 6. Kratos 60,100,000
 • 7. Durex 50,000,000
 • 8. KhoaiTay 41,500,000
 • 9. TrumSUM 31,100,000
 • 10. Louis 25,000,000
TOP PHÚ HỘ ARES
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. LangTuSau 87,200,000
 • 2. Doggy 80,500,000
 • 3. IThanMaI 78,300,000
 • 4. Yumi 77,000,000
 • 5. Vinamiu 73,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. LinhPol 60,000,000
 • 8. GangterHP 58,000,000
 • 9. ketttttt 56,000,000
 • 10. Nonn 55,000,000

1. MU Tiên Linh có dịch vụ đổi đồ class

(Phí 100.000 Gcent / 1 item)

Đồ ngang cấp độ được đổi ngang sang class khác
Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/.../items-xep-theo-cap-do-va...

Các dòng Hoàn hảo hiếm như 4% HP, 4% GST, 5% Reflection, 10% ST và 2% STHH được đổi chéo nhau

Lưu ý: Không đổi Trang bị/Vũ khí 380 và Thần.

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN