TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ADASD 106,000,000
 • 2. LongVuong 95,000,000
 • 3. Vinamiu 93,000,000
 • 4. Durex 80,000,000
 • 5. 12651231 75,000,000
 • 6. INikita 72,500,000
 • 7. Secret 71,000,000
 • 8. hieu123 68,500,000
 • 9. Kratos 60,100,000
 • 10. GangterHP 58,000,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. NDKhoi 66,000,000
 • 2. CauBac 55,000,000
 • 3. JamesX 42,710,000
 • 4. PurpleHair 40,020,000
 • 5. PhongVan 40,000,000
 • 6. iHALIDA 36,000,000
 • 7. KillerEF 34,010,000
 • 8. Corona 31,600,000
 • 9. 1NiemTinz 30,000,000
 • 10. TocBac 30,000,000

1. MU Tiên Linh có dịch vụ đổi đồ class

(Phí 100.000 Gcent / 1 item)

Đồ ngang cấp độ được đổi ngang sang class khác
Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/.../items-xep-theo-cap-do-va...

Các dòng Hoàn hảo hiếm như 4% HP, 4% GST, 5% Reflection, 10% ST và 2% STHH được đổi chéo nhau

Lưu ý: Không đổi Trang bị/Vũ khí Thần và Đao Hồng Long và Trang bị 380 1 dòng.

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN