TOP PHÚ HỘ ANUBIS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. eSam 106,000,000
 • 2. MotTaHai 100,000,000
 • 3. LongVuong 95,000,000
 • 4. LangTuSau 87,200,000
 • 5. Doggy 80,500,000
 • 6. IThanMaI 78,300,000
 • 7. Kiro 77,100,000
 • 8. Yumi 77,000,000
 • 9. Vinamiu 73,000,000
 • 10. INikita 72,500,000
TOP PHÚ HỘ ZEUS
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ToiLaAi123 20,000,000
 • 2. XakayX 20,000,000
 • 3. MrRobo 12,000,000
 • 4. BeSieuNhan 7,000,000
 • 5. ThuyetFLY 7,000,000
 • 6. DwThanSau 5,000,000
 • 7. NgocLanm 5,000,000
 • 8. CNN3 5,000,000
 • 9. iMocToci 5,000,000
 • 10. BaConTam 5,000,000

1. MU Tiên Linh có dịch vụ đổi đồ class

(Phí 100.000 Gcent / 1 item)

Đồ ngang cấp độ được đổi ngang sang class khác
Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/.../items-xep-theo-cap-do-va...

Các dòng Hoàn hảo hiếm như 4% HP, 4% GST, 5% Reflection, 10% ST và 2% STHH được đổi chéo nhau

Lưu ý: Không đổi Trang bị/Vũ khí Thần và Đao Hồng Long và Trang bị 380 1 dòng.

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN